Sriracha Harbour Public Co.,Ltd.
 Login      ประกาศ     
  


Untitled Document

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Job-SRH

15-07-2022

ตำแหน่ง : พ.Forklift


 สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด(มหาชน) 31/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

 อัตรา : 2 อัตรา

  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เพศชาย อายุระหว่าง 21 – 35 ปี

2.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป)

3.  มีประสบการณ์ในการขับ Forklift จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรอง)

4.  ผ่านเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

5.  สามารถเข้ากะได้


  สวัสดิการ

1.  ชุดฟอร์ม

2.  ค่าเดินทาง

3.  ค่ารักษาพยาบาล

4.  ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ

5.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(3-7%)

6.  โบนัส(ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)

7.  ปรับเงินประจำปี

8.  เงินช่วยเหลือต่าง ๆ

9.  ทุกตำแหน่งต้องสามารถมาทำงานได้ด้วยตนเอง ( ไม่มีรถ รับ – ส่ง )

รับสมัครงาน ตำแหน่ง พ.Forklift