Sriracha Harbour Public Co.,Ltd.
 Login      ประกาศ  
  


Untitled Document

  Sriracha Harbour Public Co.,Ltd.ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Job-SRH

08-04-2021

ตำแหน่ง : พ.ชั่งน้ำหนัก


 สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด(มหาชน) 31/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

 อัตรา : 1 อัตรา

  รายละเอียดงาน

1.  รับผิดชอบการชั่งน้ำหนักสินค้า เข้า-ออก ทำเนียบท่าเรือ

2.  ตรวจสอบน้ำหนักสินค้า จัดทำรายงานสรุป ตามที่กำหนด

3.  ส่งรายงานสรุปประจำวันในระบบคอมพิวเตอร์และเอกสาร

4.  ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เพศชาย อายุระหว่าง 21-35ปี

2.  จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3.  มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอสมควรและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้


  สวัสดิการ

1.  ค่าทักษะ

2.  ชุดฟอร์มบริษัท

3.  ค่าเดินทาง

4.  ค่ารักษาพยาบาล

5.  ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ

6.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(3-7%)

7.  โบนัสตามผลประกอบการ (เฉลี่ย 3 เดือน)

8.  ปรับเงินประจำปี

9.  เงินช่วยเหลือต่างๆ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง พ.ชั่งน้ำหนักตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Job-SRH

12-02-2021

ตำแหน่ง : พ.Forklift


 สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด(มหาชน) 31/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

 อัตรา : 5 อัตรา

  รายละเอียดงาน

  คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เพศชาย อายุระหว่าง 21 ปีขึ้นไป

2.  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป(วุฒิ ม.3 ขึ้นไป)

3.  มีประสบการณ์ในการขับ Forklift

4.  มีใบรับรองการขับรถ Forklift จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

6.  สามารถเข้ากะได้


  สวัสดิการ

1.  ชุดฟอร์ม

2.  ค่าเดินทาง

3.  ค่ารักษาพยาบาล

4.  ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ

5.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(3-7%)

6.  โบนัสตามผลประกอบการ (เฉลี่ย 3 เดือน)

7.  ปรับเงินประจำปี

8.  เงินช่วยเหลือต่างๆ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง พ.Forkliftตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Job-SRH

29-01-2021

ตำแหน่ง : จ.โยธา


 สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ศรีราชาฮาร์เบอร์ จำกัด(มหาชน) 31/4 ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

 อัตรา : 1 อัตรา

  รายละเอียดงาน

1.  ควบคุมดูแลงานปรับปรุงก่อสร้าง ซ่อมแซม ระบบงานโยธา ภายในท่าเรือ

2.  ตรวจเช็คแบบและตรวจสอบวัสดุในการก่อสร้าง

3.  ปฏิบัติและดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักโยธา

4.  สอบหา,เปรียบเทียบราคา และกำกับการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

  คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เพศชาย อายุระหว่าง 21 ปีขึ้นไป

2.  จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือ โยธา

3.  ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น


  สวัสดิการ

1.  ค่าทักษะ

2.  ชุดฟอร์ม

3.  ค่าเดินทาง

4.  ค่ารักษาพยาบาล

5.  ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ

6.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(3-7%)

7.  โบนัสตามผลประกอบการ (เฉลี่ย 3 เดือน)

8.  ปรับเงินประจำปี

9.  เงินช่วยเหลือต่างๆ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง จ.โยธา